Вход

Top Panel

aktotoplitelen

aktjutva

chl14

PPUredi

Start1  

 

 

 

Уважаеми съграждани,

С настъпването на лятото и повишаването на дневните температури се създават предпоставки за лесно възникване и развитие на пожари в природата, в това число земеделските земи и горските територии. Те често са неконтролируеми, оказват негативно въздействие върху околната среда, нанасят значителни материални щети, а нерядко водят и до човешки жертви.

Статистиката сочи, че най-честият причинител на пожарите е човешката дейност, изразяваща се в небрежно боравене с открит огън, като изхвърляне на горящи клечки кибрит и незагасени цигари, запалване на битови отпадъци или суха тревна растителност, техническа неизправност на машини и моторни превозни средства, работещи на полето и в гората.

В тази връзка Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Велико Търново стартира информационно-разяснителни кампании „ПАЗИ ГОРИТЕ ОТ ПОЖАР“ и „ПАЗИ РЕКОЛТАТА ОТ ПОЖАР“ и призовава всички граждани към по-висока отговорност и спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности и при преминаване през горски територии, житни масиви или в близост до тях.

Паленето на огън в гората и на полето е забранено.

Спазвайки някои основни правила можем значително да намалим риска от пожар.

Не трябва да се пали огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня.

Не трябва да изхвърляме неизгасени цигари и бутилки. Освен че замърсяват околната среда стъклените бутилките могат да имат ефекта на лупа, която може да предизвика пожар.

Когато се пали огън в двора, трябва предварително огнището да бъде обезопасено. Покрай него не трябва да има горими материали, а в близост да бъдат подготвени подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.).

Паленето на огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата крие опасност от пренасяне на огъня и неговото бързо разпространение.

Никога не трябва накладен огън да бъде оставян без наблюдение!

Напомняме за абсолютната забрана за палене на стърнища и други растителни остатъци, както и използването на открити огнеизточници в горските територии, земеделските земи, слоговете и крайпътните ивици!

В случай, че забележите възникнал пожар трябва незабавно да сигнализирате на телефон 112. За да улесните намирането на пожара и спомогнете за бързото пристигане на екипите на пожарната трябва да съобщите къде е пожара, какво гори, има ли застрашени хора и/или сгради, вашите имена и телефон за обратна връзка в случай на нужда.

След съобщаването за пожара всеки трябва да прецени може ли да го загаси или да помогне той да не се разпространи. Ако се опитвате да гасите възникнал пожар, трябва да помните, че най-важна е вашата безопасност и тази на останалите хора. Не предприемайте излишни рискове, а преценявайте силите и възможностите си.

Не са редки случаите пожарите да бъдат причинени от умишлени действия. Тези пожари трудно могат да бъдат предотвратени, но всеки може да помогне за откриването на извършителя и неговото санкциониране. В случай, че сте станали свидетел на действия, които са предизвикали пожар, можете да сигнализирате в районните служби за пожарна безопасност или в управленията на МВР. Закона за Министерството на вътрешните работи дава възможност на служителите на министерството да налагат административни санкции в размер от 200 до 2000 лв. на физически лица.

Освен предвидените в Закона за МВР санкции, РДПБЗН Велико Търново осъществява ефективно сътрудничество с Областна дирекция Велико Търново към Държавен фонд „Земеделие“, за незабавно уведомяване в случай на засегнати от пожар площи, които са включени в програми за субсидиране, и за предприемане на мерки по компетентност от органите на ДФ „Земеделие“.

Допълнително полезна и разнообразна информация може да намерите на информационния сайт на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ www.pojarna.com, както и във facebook страницата „Пожарна безопасност и защита на населението“.

poddryjka sistemi

osnovni iziskvqniq

PPUredVi

Dejstviq

За контакти

Регионална дирекция ПБЗН

гр. Велико Търново

ул. "Н. Габровски" №27
тел. 062/662 221

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
web: www.pojarna-vt.eu