Областен етап на XX Национално ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“ 2024 г.

6На 21.05.2024 г. в СУ „Вичо Грънчаров“ - гр. Горна Оряховица се проведе Областния етап на XX Национално ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“.

В състезанието участваха отбори от гр. Велико Търново, гр. Горна Оряховица, гр. Лясковец, гр. Елена, гр. Павликени, гр. Стражица и гр. Свищов. Състезанието има за цел да провери знанията и уменията на учениците, придобити по време на обучението им по линия на защитата при бедствия, пожари и извънредни ситуации“ от първи до седми клас.

Надпреварата премина през два етапа – теоретически и практически. В първата част отборите решаваха тест от 30 въпроса, като времето, с което разполагаха беше 30 минути. Вторият етап се състоеше от няколко учебни центъра – Първи учебен център „Защита при бедствия“ – с модули „Защита при земетресение“ и „Защита при наводнение“. Втори учебен център „Защита при радиоактивно замърсяване“, който включва три модула: „Индивидуални средства за защита“, „Херметизиране на врата и прозорец“ и „Защита на хранителни продукти при радиоактивно замърсяване“. Трети учебен център  „Пожарна безопасност“ и четвъртия учебен център „Оказване на първа помощ“, който се изгражда съвместно с БЧК.

Победител в надпреварата стана отборът на СУ „Вичо Грънчаров“ гр. Горна Оряховица, второ място зае отборът на СУ „Емилиян Станев“ гр. Велико Търново, а трети са СУ „Цветан Радославов“ гр. Свищов.

Участниците заели първите три места, получиха купи, грамоти и предметни награди. Останалите отбори получиха грамоти и награди.

Победителят получава правото да представи област Велико Търново на XX Национално ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“, което ще се проведе в периода 24-26 юни. За трета поредна година домакин ще бъде град Велико Търново.


 

Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.