Изложба - награждаване на деца, чиито рисунки са отличени на областен етап на Международния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“

FB IMG 1717153221565Международния конкурс „С очите си видях бедата“ е традиционна превантивна инициатива на ГДПБЗН - МВР с партньорството на Министерството на образуванието и науката под егидата на Секретариата на откритото частично споразумение за големите бедствия EUR-ОРА/ към Съвета на Европа. 

На 30.05.2024 г. в Регионална народна библиотека „Петко Р. Славейков“, гр. Велико Търново се проведе награждаване на младите художници, чиито рисунки са класирани на 1-во, ро и 3-то място в Областния етап на Международния конкурс за детска рисунка „С очите си 'видях бедата“. Целта на конкурса е да се пресъздаде със средствата на изобразителното изкуство познанията на децата за бедствията от световен мащаб, да се създаде интерес към професията на пожарникаря и спасителя, да се развие съпричастност към проблемите на човека, готовност за оказване на помощ, както и да се насърчат творческите заложби на учениците. Конкурсът обхваща изучаваното учебно съдържание по Програмата на МОМН за обучение за действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари и дава равен достъп за участие на всички ученици в област Велико Търново

В РДПБЗН Велико Търново бяха получени 165 рисунки на деца, които се състезаваха в три категории и три възрастови групи - от 7 до 18 години. Четиричленно жури отличи 20 творби, които ще бъдат изпратени в ГДПБЗН, гр. София за участие в заключителния етап на конкурса.

Наградите на младите творци бяха връчени лично от старши комисар Красимир Кръстев - директор на РДПБЗН Велико Търново.

Почетен гост и домакин на събитието беше директора на РНБ „Петко Р. Славейков“ - доц. д-р Калина Иванова.


 

Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.