Откриване на площадка за реакция при наводнения 2020 г.

С открит урок в село Балван бе представена новата площадка за реакция при наводнения

117810523 3259613374099070 7013823565136228755 o

На 18.08.2020 г., по повод 23-тата годишнина на Дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“, в с. Балван се проведе открит урок за действия при наводнения, както и демонстрации по пожарна и пътна безопасност.

На събитието бе представена новоизградената площадка за "Превенция при наводнение". Новото съоръжение е предназначено за обучението на деца и младежи за придобиване на практически умения за действията по ограничаване на наводненията, чрез изграждане на защитни съоръжения. Финасирането на дейностите бе осигурено от община В. Търново, по програма „Местни инициативи“. Площадката е част Центъра за превенция и спорт в село Балван, в който има обособени зони за действия при пожари, за приложно колоездене и правилно поведение на пътя, както и за оцеляване сред природата.

В рамките на открития урок за превенция при наводнения, децата и младежите от село Балван научиха как да избират безопасно място в близост до водоем за строеж на сгради, как се изграждат защитни съоръжения за ограничаване на разлива, какви са основните причини за възникването на наводнения, както и основните стъпки, които трябва да предприемат, за да защитят себе си и семействата си при подобно бедствие.

По време на открития урок децата демонстрираха и уменията, придобити в обученията си по време на лятната детска академия, инициатива, която се провежда от няколко години в населените места от община В. Търново. Младите участници показаха как се реагира при възникнал пожар и действия по спасяване на пострадал чрез алпийски способ, както и правилното управление на велосипед в градска среда. Бяха им раздадени грамоти, поздравителни адреси и подаръци.

Гости на събитието бяха главен комисар Николай Николов, директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, комисар Красимир Кръстев, директор на РДПБЗН В. Търново, комисар Христо Христов, замeстник-директор на ОДМВР В. Търново, г-жа Снежана Данева, заместник-кмет на Община В. Търново, г-жа Любомира Попова, областен управител на област В. Търново, г-жа Росица Димитрова, директор на „Социални дейности и здравеопазване“, г-жа Благовеста Факирова, председател на Сдружение на кметовете и кметските наместници в община В. Търново и председател на Дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“, г-жа Ивана Радомирова, председател на Съюза на пивоварите в България, както и много други.


Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.