Благотворителна изложба на детски рисунки във връзка със Седмицата на пожарната безопасност

На 13.09.2022 г. в Художествена галерия "Недялко Каранешев" гр. Горна Оряховица бе открита благотворителна изложба на детски рисунки под наслов "С очите си видях бедата". Изложбата бе открита от госпожа Деница Александрова - уредник. Партньори на инициативата бяха Местна комисия за борба с противообществените прояви на малотните и непълнолетните - Община Горна Оряховица1

Гости на събитието бяха главен инспектор Николай Александров - началник на сектор ПКД в РДПБЗН Велико Търново, Стефчо Алипиев - заместник кмет на община Горна Оряховица и граждани.

В началото гл. инспектор Николай Александров приветства гостите и изчете заповед за награждаване на служители от РСПБЗН Горна Оряховица за постигнати високи резултати в служебната дейност. Господин Алипиев прочете поздравителен адрес от името на Кмета на община Горна Оряховица.

Двукратната призьорка в конкурса "С очите си видях бедата" и капитан на отбора "Млад огнеборец" Преслава Георгиева поздрави гостите с няколко великолепни изпълнения на български песни. Малките ни приятели от детска градина "Първи юни" изпяха песен като поздрав за празника на пожарникарите - 14 септември.

В минутите след официалното откриване на изложбата 12 от детските творби бяха закупени.

Гостите на изложбата допринесоха за благотворителната кауза със суми, които собственоръчно пуснаха в кутията за дарения. Събраната сума ще бъде дарена на деца в неравностойно положение на територията на общна Горна Оряховица.


Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.