Създаване на център за превенция и спорт в град Павликени 2017 г

Създаване на център за превенция и спорт в град Павликени

1Центърът за превенция и спорт за децата и младежи на възраст от 8 до 29 години в гр. Павликени се създава от шест институции. Партньори в инициативата са Община Павликени, ОД на МВР-Велико Търново, РДПБЗН – Велико Търново, Българско училищно настоятелство при ОУ „Филип Тотю“ – село Върбовка, Дарителско дружество „Св. Иван Рилски“ – село Балван и Сдружение на кметовете и кметските наместници в община Павликени.

Партньорите  подписаха споразумение за създаването на Центъра за превенция и спорт на официално събитие в град Павликени. Той ще се помещава в сградата на Центъра за подкрепа на личностното развитие (бивше основно училище), на ул. „Раковски“ 4, като Община Павликени ще предостави безвъзмездно две класни стаи, административна стая и сервизно помещение. Учениците ще имат достъп и до фитнес залата на първия етаж на сградата.

 Центърът се създава по модела  на младежки клубове в селата и община Велико Търново, а след това и първия в България Център за превенция и спорт в  село Балван, а идеята е на дарителското сдружение „Св. Иван Рилски“. Целта е да обхване всички младежи, да уплътни свободното им време, като се използват различни обучения , за усвояване на знания и умения за поведение при бедствия и аварии; оказване на първа помощ в училището и извън него, от специалисти в сферата на пажарната безопасност, защита при бедствия и аварии и оказване на медицинска помощ. Други от темите ще са свързани, с разпространението, употребата, съхранението и производството на наркотични вещества, както и на последиците от тяхната употреба сред подрастващите. Ще се създадът у децата навици на уважение, разбиране и траен интерес към професиите „Пожарникар“ и „Полицай“. Насърчавани ще бъдат спортните занимания и здравословният начин на живот като превенция срещу употребата на алкохол. Центъра за превенции и спорт ще популяризира дейността си в град Павлкени, общината, областта и страната.

ОД на МВР Велико Търново, РДПБЗН Велико Търново и Сдружение на кметовете и кметските наместници в община Павликени, ще оказва необходимата методическа помощ  за правилното и пълноценно провеждане на занимания с децата и  младежите в Център за превенции и спорт. Ще съдействат според възможностите си на Центъра за превенции и спорт, за осигуряване на подходящи лектори и обучители. Според възможностите си и в съответствие с предвидените в графиците за обучение теми, предоставят базата си за посещения, наблюдения, теоретични и практически занимания.

 Двете класни стаи ще бъдат ремонтирани и оборудвани с финансиране от Настоятелството при ОУ „Филип Тотю“ в село Върбовка, община Велико Търново. Едната ще бъде оборудвана с табла за безопасност на движението, както и с типичните предмети от работата на полицията – униформа, щит, палка и др. Втората стая ще бъде посветена на дейността на пожарната.

Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.