Бюлетин 31.05.23

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПБЗН ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

БЮЛЕТИН

за възникналите произшествия по направление на “ПБЗН”

за времето от 06:00 часа на 30.05.2023 г. до 06:00 часа на 31.05.2023 г.

 

I. Затворени и ограничени пътни участъци от I, II, III-ти клас и общинските пътни мрежи:

ОПУ-В. Търново:

            Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

            Път III-504: Движението за товарни автомобили с обща маса над 12 т по път III-504 Самоводене – Обединение – Алеково в участъка от км 26+000 до км 36+850 от с. Обединение до с. Масларево е ограничено поради лошо експлоатационно състояние на мостово съоръжение при км 36+049. Движението се регулира с пътни знаци.

Обходен маршрут: Обединение – П. Тръмбеш – Пейчиново – Масларево и обратно. Срок до 30.06.2023 г.;

            Път ІІІ-514: Движението по път ІІІ-514 Горна Оряховица – Велико Търново от км 43+860 до км 48+680 е ограничено за МПС над 3,5 т поради недостатъчен габарит на пътя и силно пресечен терен. Пропускат се само леки автомобили, пътнически бусове с до 8+1 места и лекотоварни автомобили с обща маса до 3,5 т.

            Обходен маршрут за тежкотоварните автомобили:

- от Г. Оряховица към В. Търново: път II-53 Г. Оряховица – Лясковец – Лясковски кантон, по път I-4 Лясковски кантон – В. Търново;

- от В. Търново към Г. Оряховица: път I-4 В. Търново – Лясковски кантон, по път II-53 Лясковски кантон – Лясковец – Г. Оряховица. Срок до 30.06.2023 г.;

            Път III-551: Движението по път ІІІ-551 Дебелец – Средни колиби – Елена е ограничено за МПС над 10 т поради намален габарит на пътното тяло.

Обходен маршрут: Дебелец – В. Търново – Лясковски кантон – Миндя – Елена и обратно. Срок до 30.06.2023 г.;

            Път ІІІ-4073: Движението по път ІІІ-4073 Царски извор – Драганово в участъка от км 0+000 до км 5+513 е ограничено в двете посоки за всички МПС поради свлачище на пътното платно.

Обходен маршрут: път ІІІ-407 Царски извор – Сушица, по път ІІІ-514 Сушица – Драганово и обратно. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.06.2023 г.;

            Път III-4082: Движението по път ІІІ-4082 Чешма – Кесарево от км 31+960 до км 36+890 е ограничено за МПС над 3,5 т поради намален габарит на пътното тяло.

Обходен маршрут: Чешма – Сливовица – Горско Ново село – Джулюница – Кесарево. Срок до 30.06.2023 г.;

            Път III-5502: Движението по път III-5502 Килифарево – Ялово от км 0+000 до км 3+200 се ограничава за МПС над 12 т поради недостатъчна носимоспособност на пътната настилка. Движението се регулира с пътни знаци. Срок до 30.06.2023 г.;

            Ремонтни дейности:

            Път ІI-55: Движението по път ІI-55 Дебелец – Предела – Гурково в участъка от гр. Дебелец до с. Мишеморков хан от км 0+000 до км 29+000 се осъществява в една лента на определени участъци поради изпълнение на дейности по частичен ремонт на асфалтовата настилка. Движението се регулира с пътни знаци и сигналисти. Срок до 31.05.2023 г.;

            Път ІII-303: Движението път ІII-303 Бутово – Пушево от км 52+600 до км 62+300 се осъществява поетапно в една лента поради частичен ремонт на асфалтовата настилка и профилиране на банкети. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.06.2023 г.;

            Път ІII-303: Движението по път III-303 Бутово – Павликени – Пушево в участъка Бутово – Павликени от км 19+260 до км 29+900 се осъществява в една лента на определени участъци поради изпълнение на частичен ремонт на пътната настилка. Движението се регулира с пътни знаци и сигналисти. Срок до 31.05.2023 г.;

            Път III-407: Движението на определени участъци по път III-407 Моравица – Стражица – Полски Тръмбеш в участъка от км 24+500 до км 53+000 от гр. Стражица до с. Орловец се осъществява в една лента поради изпълнение на дейности по частичен ремонт на асфалтовата настилка. Движението се регулира с пътни знаци и сигналисти. Срок до 31.06.2023 г.;

            Път ІII-407: Движението по път III-407 Моравица – Стражица – Полски Тръмбеш от км 53+300 до км 63+000 се осъществява на определени участъци двупосочно в една лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.05.2023 г.;

            Път III-502: Движението по път III-502 Полски Тръмбеш – Горна Липница в участъка от км 0+000 до км 22+000 се осъществява в една лента на определени участъци поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира с пътни знаци, а при необходимост от сигналисти. Срок до 30.06.2023 г.;

            Път III-4004: Движението по път III-4004 Джулюница – Златарица от км 1+270 до км 16+432 се осъществява в една лента на определени участъци поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира с пътни знаци, а при необходимост от сигналисти. Срок до 30.06.2023 г.;

            Път ІІІ-4073: Движението на определени участъци по път ІІІ-4073 Царски извор – Драганово в участъка от км 6+500 до км 14+000 от с. Горски горен Тръмбеш до с. Драганово се осъществява в една лента поради изпълнение на дейности по частичен ремонт на асфалтовата настилка. Движението се регулира с пътни знаци и сигналисти. Срок до 31.05.2023 г.

 

2. Откъснати населени места:

            а) частично – няма;

            б) пълно – няма;

            в) потребност от евакуация на хронично болни, родилки и други – няма;

            г) потребност от снабдяване с хляб и стоки от първа необходимост – няма.

3. Населени места с прекъснато електрозахранване:

            а) частично – няма;

            б) пълно – няма.

4. Населени места без водоснабдяване:

            а) частично, с воден режим:

Общ. В. Търново, с. Ресен – 16 часа от денонощието без водоподаване

Общ. Павликени –   с. Долна Липница, с. Върбовка, с. Димча, с. Недан, с. Лесичери, с. Батак, с. Сломер, с. Караисен

Общ. Стражица – с. Теменуга, с. Водно, с. Железарци.

б) пълно: – няма.

5. Населени места без телефонни връзки:

            а) частично: няма;

            б) пълно: няма.

6. Състояние на системите за оповестяване и информация – нормално

7. РАДИАЦИОНЕН ФОН – средно 0,19 µSv/h

 

 

II. ПО – ХАРАКТЕРНИ СЛУЧАИ:

       1. На 30.05.2023 г. в 08:00 часа в оперативен център Велико Търново е получен сигнал от РЦ 112 за РСПБЗН Елена за техническа помощ /отводняване/.

Обект: складово помещение

Адрес: гр. Елена, ул. Трети март

Причина : природни явления

Произшествието е посетено от РСПБЗН Елена с 1 ПА и 2 служители. Дежурния екип отводни складово помещение.

     2. На 30.05.2023 г. в 09:45 часа в оперативен център Велико Търново е получен сигнал от дежурен Сектор СОД за техническа помощ /оказване съдействие на граждани/.

Обект: къща

Адрес: с. Самоводене

Причина : природни явления

Произшествието е посетено от Сектор СОД с 2 СА и 6 служители. Дежурния екип обезопаси мястото.

   3. На 30.05.2023 г. в 12:52 часа в оперативен център Велико Търново е получен сигнал от дежурен РСПБЗН Велико Търново за техническа помощ /отводняване/.

Обект: шахта

Адрес: гр. Велико Търново, ул. Никола Габровски

Причина : природни явления

Произшествието е посетено от РСПБЗН Велико Търново с 1 ПА и 3 служители.

   4. На 30.05.2023 г. в 11:12 часа в оперативен център Велико Търново е получен сигнал от РЦ 112 за РСПБЗН Елена за техническа помощ /отводняване/.

Обект: къща

Адрес: гр. Елена, ул. Васил Левски

Причина : природни явления

Произшествието е посетено от РСПБЗН Елена с 1 ПА и 2 служители. Дежурния екип отводни избено помещение на къща.  

  5. На 30.05.2023 г. в 11:25 часа в оперативен център Велико Търново е получен сигнал от дежурен РСПБЗН Велико Търново за техническа помощ /отводняване/.

Обект: Къща

Адрес: с. Малки Чифлик, ул. Седма

Причина : природни явления

Произшествието е посетено от РСПБЗН Велико Търново с 1 ПА и 3 служители. Дежурния екип отводни избено помещение на къща.  

     6. На 30.05.2023 г. в 12:34 часа в оперативен център Велико Търново е получен сигнал от дежурен в РСПБЗН Велико Търново за техническа помощ.

Обект: Дига

Адрес: гр. Велико Търново, ул. Григорий Цамблак

Причина : природни явления

Произшествието е посетено от РСПБЗН Велико Търново с 1 ПА и 3 служител и екип на ССОД с 1 СА и 2 служители. Дежурните екипи изградиха временна дига по поречието на река Янтра.

   7. На 30.05.2023 г. в 19:46 часа в оперативен център Велико Търново е получен сигнал от РЦ 112 за РСПБЗН Полски Тръмбеш за техническа помощ /отводняване/.

Обект: къща

Адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул. Калоян

Причина : природни явления

Произшествието е посетено от РСПБЗН Полски Тръмбеш с 1 ПА и 2 служители. Дежурния екип отводни избено помещение и гараж на къща.  

 8.На 30.05.2023 г. в 20:00 часа в оперативен център Велико Търново е получен сигнал от дежурен в РСПБЗН Велико Търново за дежурство с пожарна техника.

Обект: река Янтра

Адрес: гр. Велико Търново, мост на р. Янтра в кв. Чолаковци

Причина : природни явления

Произшествието е посетено от РСПБЗН Велико Търново с 1 ПА и 1 служител. Дежурния служител осъществи дежурство за наблюдение на нивото на р. Янтра.

 9. На 29.05.2023 г. в 10:45 часа в оперативен център Велико Търново е получен сигнал от РЦ 112 за РСПБЗН Свищов за пожар.

Обект: Къща

Адрес: гр. Свищов, ул. Черни връх

Причина : неправилно ползване на нагревателни уреди

Унищожено: бяла техника – 5 бр; опушени стени – 60м2; куненско обзавеждане – 1 бр;

Спасено: сгради – 1 бр.

Произшествието е ликвидирано от РСПБЗН Свищов с 1 ПА и 3 служители.

 

III. ПОСТРАДАЛИ СЛУЖИТЕЛИ И ПРОИЗШЕСТВИЯ СЪС СПАСИТЕЛНА ТЕХНИКА: НЯМА.

 

IV. ПОЛУЧЕНИ СИГНАЛИ, ПРЕДАДЕНИ НА ДРУГО ВЕДОМСТВО: НЯМА.

 

 

Дата: 31.05.2023 г.

гр. Велико Търново

ИНСПЕКТОР В ГРУПА „ОЦ“

КЪМ СЕКТОР „ПГСД“

ИНСПЕКТОР :

                 / инж. Даниел Велинов /

   
Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.