aktotoplitelen

PPUredi

Контрол и поддръжане
на вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина /ВСОДТ/
 
Контролът и поддръжането трябва да бъдат извършвани от "Компетентно лице"
– това е търговец, извършващ поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения и притежаващ разрешение, което да е издадено от ОУПБЗН/РДПБЗН гр.В.Търново или от ГДПБЗН - МВР.
Списък на тези лица е посочен в "Регистър за търговци по пожарна безопасност" на началната страница на сайта.
 
За създаване на перфектна организация по обслужването на инсталацията е необходимо ползвателя/собственика да определи и "Отговорното лице" за ВСОДТ
– това може да е "Отговорника по пожарна безопасност /ПБ/" за сградата или друго лице от сградата с подходящи за целта умения.
 
 
І. За системи с естествено отвеждане на дим и топлина – т.е. такива с димни люкове /димоотвеждащи прозорци/ и приточни отвори за свеж въздух:
 
Мероприятия, които "Отговорното лице" трябва да извършва всеки работен ден:
 
Трябва да се уверява в това, че:
1) па­не­лът на ус­трой­с­тво­то за уп­рав­ле­ние и ин­ди­ка­ция /това е централата на ВСОДТ/ ин­ди­ци­ра нормал­на ра­бо­та.
2) ръчните бутони за иницииране на пожар не са затрупани и достъпът до тях е свободен.
3) не е нарушена непроницаемостта и огнеустойчивостта на пасивните димни бариери /таванни екрани/ - ако има.
 
 
Мероприятия, които "Компетентното лице" трябва да извършва един път в годината:
 
1) да проверява акумулаторните батерии на централата на ВСОДТ
2) да проверява функциите на централата – устройството за управление и индикация
3) да инициира подаване на сигнал за пожар и задейства отварянето на димните люкове /димоотвеждащите прозорци/ и приточните отвори
4) ако ВСОДТ функционира със собствени датчици, то да задейства всеки един ръчен и автоматичен
5) да засече дали димните люкове /димоотвеждащите прозорци/ ще се отворят за не повече от 60 секунди
6) внимателно да обходи всеки димен люк /димоотвеждащ прозорец/ и приточен отвор и да се увери, че не е възпрепятствано отварянето им чрез затрупване или складиране на стоки в близост до тях
7) да провери работят ли сирените за известяване на сработването
8) да провери дали не е нарушена непроницаемостта и огнеустойчивостта на пасивните димни бариери /таванни екрани/, начинът на спускане на активните димни бариери и възможността им за спускане до нивото на проектната височина на незадимяемата зона.
 
ІІ. За системи с принудително отвеждане на дим и топлина – т.е. такива с механични вентилатори за засмукване на дим и топлина и за приток на свеж въздух.
 
Мероприятия, които "Компетентното лице" трябва да извършва един път в годината:
 
1)да проверява работата на вентилаторите в нормален режим
2)да проверява работата на вентилаторите в режим от втория източник на ел.захранване
3)да инициира подаване на сигнал за пожар и задейства засмукващите и приточните вентилатори
4)да провери цялостта на въздуховодите и дали не е нарушена огнеустойчивостта им
5)да засече дали за не повече от 60 секунди вентилаторите ще достигнат проектното си ниво на производителност
6)внимателно да обходи всеки отвор на смукателния и приточния въздуховод и да се увери, че не е възпрепятствано засмукването или притока през тях чрез затрупване или складиране на стоки в близост до тях
7)да провери работят ли сирените за известяване на сработването
8)да провери дали не е нарушена непроницаемостта и огнеустойчивостта на пасивните димни бариери /таванни екрани/, начинът на спускане на активните димни бариери и възможността им за спускане до нивото на проектната височина на незадимяемата зона.
 
 
Всеки забелязан дефект от "Отговорното лице" трябва да се запише в "Дневника" на системата и колкото е възможно по-скоро да се уведоми "Компетентното лице", за да бъ­дат предпри­е­ти дей­с­твия за от­с­тра­няване.
 
След всеки осъществен контрол (годишен, извънреден) "Компетентното лице" съставя "Протокол", в който се описват всички извършени мероприятия. 
Протоколът се съхранява от "Отговорното лице".

За контакти

Регионална дирекция ПБЗН

гр. Велико Търново

ул. "Н. Габровски" №27
тел. 062/662 221

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
web: www.pojarna-vt.eu