Конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата” 2017 г

Международният конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата”, който се организира от ГДПБЗН-МВР през 2017 година за 14 път, е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2016/2017 год. под т. 6 от направление „Изкуства”.
През 2017 г. конкурсът се провежда в партньорство с областния управител на област Велико Търново и Дарителско сдружение „Свети Иван Рилски“. В конкурса се включиха децата от 19-те центъра за работа с деца и младежи на територията на община Велико Търново, които освен участие в областният конкурс, ще излъчат и вътрешен победител.
Целите на конкурса са заедно с проявата на творческите заложби на децата и учениците да се пресъздадат със средствата на изобразителното изкуство познанията им за бедствията, начина на поведение и действия в критични ситуации и дейностите на екипите от Единната спасителна система, както и да се създаде интерес към професията на пожарникаря и спасителя.
Оценяването на участниците в областния етап ще се извърши от тричленно жури с представители от РДПБЗН В.Търново и представители от РУО на МОН - В.Търново. На областния етап се излъчват първа, втора и трета награда във всяка възрастова група от трите категории. Наградените творби се изпращат за участие в Националния етап на конкурса.
Награждаването на победителите ще се извърши на празника на детето 1 юни 2017г. от 10,30 ч. в гербовата зала на Областната администрация. 

 

 

Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.