Седмица на пожарната безопасност в РДПБЗН Велико Търново

 Предвидени за провеждане от  РДПБЗН Велико Търново дейности

по повод „Седмица на пожарната безопасност” от 12-ти до 18-ти септември 2022 годинаNew Copy of DSC 6597


Дейности

Място

Дата, час, период

Ангажирани с провеждане на дейността длъжностни лица

 

РДПБЗН Велико Търново

     

1.             

Организиране на приемна за граждани и откриване на отворени телефонни линии за връзка със служители на РДПБЗН по въпроси, свързани с пожарната безопасност.

РДПБЗН гр. Велико Търново ул. „Никола Габровски“ № 27, тел.:

062/662 123 и 062/662 538

12-16.09.2022 г.

От 08:30 до 17:30 ч.

Началник на сектор ПГСД, Началник на сектор ПКД

2.             

Публикуване на информация за мероприятията, които ще се проведат в област В. Търново по повод Седмицата на пожарната безопасност в периода 12-18 септември 2022 г.

Информационен сайт на РДПБЗН В. Търново,

ел. адрес: www.pojarna-vt.eu

12-16.09.2022 г.

Администратори

 

РСПБЗН Велико Търново

     

3.             

Организиране на срещи с представители на СМИ и отразяване дейността на органите за ПБЗН, мерките за недопускане на пожари и ограничаване последствията от тях , както и популяризиране на кампанията с подходящи материали за обществените ползи от доброволчеството и повишаване нивото на знания по пожарна безопасност на населението.

РДПБЗН гр. Велико Търново ул. „Никола Габровски“ № 27

12-18.09.2022 г.

Началник на РСПБЗН

4.             

Организиране на приемна за граждани и откриване на отворени телефонни линии за връзка със служители на РСПБЗН по въпроси, свързани с пожарната безопасност.

стая №1 ДПК 1-ви етаж

телефон 062/662137

12-18.09.2022 г.

Ст.инспектор Евгени Стоянов

Инспектор Веселин Станков

Инспектор Теодора Йоргова

Инспектор Калоян Топалов

5.             

Провеждане на Ден на отворените врати – осигуряване на възможност за посещение на сградата на РСПБЗН гр. В. Търново от граждани и показване на нова пожарна техника, пожаро-технически съоръжения и организацията на работа при излизане на пожар.

РСПБЗН

12-18.09.2022 г.

Началник на РСПБЗН Инспектори ДПК и ПД Ст.инспектор ПГ и СД

Началници на дежурни смени

6.             

Демонстрация с противопожарна техника на РСПБЗН В. Търново.

Гр. Велико Търново

Парк „Дружба“

13.09.2022 г.

Началник на РСПБЗН

Ст.инспектор Евгени Стоянов

Дежурен екип

Ст.инспектор Димитър Желев

Инспектор Веселин Станков

Инспектор Теодора Йоргова

Инспектор Калоян Топалов

 

РСПБЗН Горна Оряховица

     

7.             

Организиране на приемна за граждани и откриване на отворени телефонни линии за връзка със служители на РСПБЗН по въпроси, свързани с пожарната безопасност.

РСПБЗН гр. Горна Оряховица,

ул. Стоил Войвода № 3

тел. 0618 6 00 64

12 и 13.09.2022 г. от 09.30 ч. до 12.00 ч.

Началник на РСПБЗН

8.             

Подготвяне на информационен материал с мероприятията, които ще бъдат организирани в Седмицата на пожарната безопасност, предназначен за медиите в двете общини, който ще се изпрати на служителите, отговарящи за връзка с обществеността за публикуването му на сайтовете им. В информацията ще се акцентира на мерките за недопускане на горски пожари и подготовката за предстоящия есенно-зимен сезон.

Община Г. Оряховица и

Община Лясковец

08.09.2022 г. и 12.09.2022 г.

Началник на група ДПКПД

9.             

Обявяване на „Ден на отворените врати” в РСПБЗН гр. Горна Оряховица с възможност за демонстрации на пожарна техника и разясняване на мерките за ПБЗН.

РС ПБЗН

15.09.2022 г. и 16.09.2022 г.

Началник на РСПБЗН

10.          

Организиране на работни срещи с кметовете на двете общини за обсъждане взаимодействието и съвместната работа с доброволните формирования за преодоляване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

Общини Г. Оряховица и Лясковец

13.09.2022 г.

Началник на РСПБЗН

11.          

Отслужване на тържествен водосвет от свещенослужител от църква „Св. Георги Победоносец” гр. Горна Оряховица.

РСПБЗН

14.09.2022 г.

Началник на РСПБЗН

12.          

Откриване на юбилейна изложба на детски рисунки на тема „С очите си видях бедата”.

Изложбена зала

„Недялко Каранешев“

гр. Горна Оряховица.

13.09.2022 г. от 10,00 ч.

Началник на РСПБЗН

13.          

Проиграване на учебна евакуация и демонстрация на пожарна техника.

СДГ „Детски свят“

гр. Горна Оряховица

15.09.2022 г. от 10,00 ч.

Началник на РСПБЗН

14.          

Демонстрация на пожарна техника за гасене на полски и горски пожари съвместно със сектор СОД, доброволци към Община Г. Оряховица и ТП ДГС Горна Оряховица.

Ожънат житен блок в землището на

с. Козаревец

08.09.2022 г. от 17,30 ч.

Началник на РСПБЗН

 

РСПБЗН Свищов

     

15.          

Откриване на „Седмица на пожарната безопасност“ – провеждане на църковна служба в параклис „Свети Пророк Илия“ в двора на РСПБЗН, демонстрация на пожарна и спасителна техника, провеждане на среща с ръководството на община Свищов.

Двора на РСПБЗН

Свищов,

параклис „Свети Пророк Илия“

12.09.2022 г.

от 10,00 ч. до 12,00 ч.

Личен състав от ДС, ръководство на община Свищов, членове на ДФ, граждани

16.          

Брифинг с журналисти от местни медии за осигуряване широка гласност на предвидените мероприятия от “Седмица на пожарната безопасност”.

Сграда на РСПБЗН Свищов

12.09.2022 г., 11.00 ч.

Началник на РСПБЗН Свищов, журналисти от местни медии

17.          

Провеждане на дни на отворените врати в РСПБЗН Свищов.

Сграда на РСПБЗН Свищов

12-16.09.2022 г. от 10,00 ч. до 12,00 ч.

Дежурна смяна, началник на РСПБЗН, служители по ДПК

18.          

Откриване на отворени телефонни линии.

РСПБЗН Свищов, телефон 0631/60160 и GSM 0888975487

12-16.09.2022 г. от 10,00 до 12,00 ч.

Оперативен дежурен по график - на стационарен телефон и началник на РСПБЗН Свищов - на мобилен телефон

19.          

Провеждане на среща с децата от детските градини в гр. Свищов по график, след съгласуване с ръководството на Община Свищов.

Дворове на ДГ в

гр. Свищов

12-16.09.2022 г. от 10,00 ч. до 11,00 ч.

Дежурна смяна, началник на РСПБЗН, състав по ДПК

 

РСПБЗН Павликени

     

20.          

Дни на отворените врати. Разясняване на мерките за пожарна безопасност и защита при бедствия.

РСПБЗН гр. Павликени, ул. „Ф. Тотю” № 4

12-18.09.2022 г., от 09,30 ч. до 11:30 ч.

Инспектор Йордан Манев

Мл.инспектор Юлиян Велков

Началници на ДС

21.          

Демонстрация на тактико–техническите способности на силите и средствата за реагиране при пожари, бедствия и извънредни ситуации.

РСПБЗН гр. Павликени, ул. „Ф. Тотю” № 4

13.09.2022 г., 10,00 ч.

Мл.експерт Йордан Янков –началник на ДС

22.          

Публикация във връзка с професионалния празник и поздравление от началника на службата.

вестник „Павликенски глас“  

16.09.2022 г.

Началник на РСПБЗН

 

РСПБЗН Полски Тръмбеш

     

23.          

Организиране на отворени телефонни линии на РСПБЗН П. Тръмбеш.

РСПБЗН П. Тръмбеш

ул.”Ал. Стамболийски” №15

тел. 06141/6848 – началник РСПБЗН

тел. 06141/5045 – дежурен РСПБЗН

12–16.09.2022 г.

от 09,00 ч. до 12,00 ч.

Служители от РСПБЗН Полски Тръмбеш

24.          

Провеждане на среща с кмета на Община П. Тръмбеш и представители на общината във връзка с празника на служителите от ГДПБЗН.

Община П. Тръмбеш

13.09.2022 г.

Служители от РСПБЗН,

Кмет и представители

на Община П. Тръмбеш

25.          

Провеждане на ден на отворените врати в РСПБЗН П. Тръмбеш, извършване на демонстрации с пожарна техника, учебна евакуация и запознаване на деца по теми свързани с пожарната безопасност и защитата на населението.

ДГ “Детски свят”

гр. П. Тръмбеш

ДГ „Първи юни“

с. Раданово

15.09.2022 г., 10.30 ч.

16.09.2022 г., 10.30 ч.

Служители на РСПБЗН, членове на ДФ към Община П. Тръмбеш, деца и служители от ДГ “Детски свят” гр. П. Тръмбеш и ДГ „Първи юни“ с. Раданово

26.          

Публикуване на информация в сайта на община П. Тръмбеш, фейсбук страницата на РСПБЗН и електронни медии, относно популяризиране дейността на ГДПБЗН.

сайт на община Полски Тръмбеш, фейсбук страницата на РСПБЗН, приложение на в. „Борба“ и електронни медии

12–16.09.2022 г.

Началник РСПБЗН

Инспектор ДПК и ПД

 

РСПБЗН Елена

     

27.          

Организиране на приемна за граждани и откриване на отворени телефонни линии за връзка със служители на РСПБЗН по въпроси, свързани с пожарната безопасност.

диспечерна на РСПБЗН

Елена, ул.“Кокиче”№ 1

Тел. 06151/6421

GSM 0887000642

от 10,00-12,00 часа на 12, 13, 14, 15 и 16 септември 2022 г.

дежурни КЕ

28.          

Провеждане на ден на отворените врати.

РСПБЗН гр. Елена, ул.“Кокиче”№ 1

от 09.30-12.00 часа на 14.09.2022 г.

Служителите от ДС

29.          

Демонстративно прeдставяне на пожарен автомобил.

ЦДГ “Радост” гр. Елена ул. “Ив. Момчилов” 94

16.09.2022 г., 10,00 ч.

Цветан Пенчев – началник на РСПБЗН

мл. експерт Веселин Иванов Василев - КЕ

мл. инспектор Светослав Иванов Бончев - ВСА І ст., той и пожарникар

30.          

Водосвет за здраве на всички служители на ГДПБЗН и на техните семейства.

РСПБЗН гр. Елена, ул.“Кокиче”№ 1

Ориентировъчен час 12,00 ч. на 14.09.2022 г.

Цветан Пенчев – началник РСПБЗН Елена

мл. експерт Данчо Иванов Йорданов – КЕ

31.          

Популяризиране на доброволчеството. Популяризиране на подпомагането чрез благотворителност на децата на загинали и тежко пострадали служители на МВР.

Популяризиране на електронното издание на списание „SOS 112”.

Споделяне на страници, секции и сайтове на органите за ПБЗН в социалните мрежи

Месец септември

Йордан Бабачев – инспектор ДПК и ПД

 

РСПБЗН Стражица

     

32.          

Организиране на приемна за граждани и откриване на отворени телефонни линии за връзка със служители на РСПБЗН по въпроси, свързани с пожарната безопасност.

РСПБЗН гр. Стражица

12-16.09.2022 г.

Началник на РСПБЗН,

служители

33.          

Провеждане на ден на отворени врати за граждани.

РСПБЗН Стражица

14.09.2022 г.

Началник на РСПБЗН,

служители

34.          

Демонстрация на пожарна техника.

ЦДГ „Гинка Маркова“

с. Камен

16.09.2022 г.

Служители на РСПБЗН Стражица и Доброволен общински отряд

35.          

Демонстрация на пожарна техника.

ЦДГ „Сава Цонев“

12.09.2022 г.

Началник на РСПБЗН,

служители

36.          

Демонстрация на пожарна техника.

ОДЗ „Ангел Каралийчев“

15.09.2022 г.

Началник на РСПБЗН,

служители

Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.