Демонстрационно занятие на РСПБЗН Горна Оряховица гасене на житен блок

Като част от мероприятията, свързани със Седмицата на пожарната безопасност, на 08.09.2022 г. се проведе демонстрация на пожарна техника за гасене на полски и горски пожари, съвместно със служители от сектор СОД, доброволци от Доброволно формирование "Раховец" към Община Горна Оряховица и ТП ДГС Горна Оряховица. Демонстрацията се състоя на ожънат житен блок в землището на с. КозаревецRSGO2022blok


Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.