Бюлетин 23.09.2022 г.

                                                                                                       МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

                                                                       ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”

                                                                                                РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПБЗН ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

                                                                                                                              БЮЛЕТИН

                                                                                  за възникналите произшествия по направление на “ПБЗН”

                                                                      за времето от 06:00 часа на 22.09.2022 г. до 06:00 часа на 23.09.2022 г.

 

1.Затворени и ограничени пътни участъци от I, II, III-ти клас и общинските пътни мрежи:

 

ОПУ-В. Търново:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път III-407: Движението по път ІІІ-407 Лозен – Полски Тръмбеш от км 36+330 до км 63+180 е ограничено за движението на МПС с обща маса над 3,5 т. поради намален габарит на пътното тяло и намалена носимоспособност на мостово съоръжение при с. Каранци.

Обходен маршрут: Лозен – Драганово – Янтра – Поликраище – Полски Тръмбеш. Срок до 30.09.2022 г.;

Път III-407: Движението по път III-407 с. Каранци – гр. Полски Тръмбеш от км 60+719 до км 60+866 е ограничено за МПС над 12 т. поради извършване на ремонт на мостово съоръжение при км 60+792 в близост до с. Каранци. Движението се регулира с пътни знаци.

Обходен маршрут: Каранци – Орловец – Виноград – Лозен – Сушица – Драганово – Янтра – Поликраище – Куцина – Петко Каравелово – Раданово – П.Тръмбеш и обратно. Срок до 30.09.2022 г.;

Път ІІІ-514: Движението по път ІІІ-514 Горна Оряховица – Велико Търново в участъка от км 43+860 до км 48+680 е ограничено за МПС над 3,5 т. поради недостатъчен габарит на пътя и силно пресечен терен. Пропускат се само леки автомобили, пътнически бусове с до 8+1 места и лекотоварни автомобили с обща маса до 3,5 т.

Обходен маршрут за тежкотоварните автомобили:

от Г. Оряховица към В. Търново: път II-53 Г. Оряховица – Лясковец – Лясковски кантон, по път I-4 Лясковски кантон – В. Търново;

- от В. Търново към Г. Оряховица: път I-4 В. Търново – Лясковски кантон, по път II-53 Лясковски кантон – Лясковец – Г. Оряховица.

Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2022 г.;

Път III-551: Движението по път ІІІ-551 Дебелец – Средни колиби – Елена е ограничено за МПС над 10 т. поради намален габарит на пътното тяло.

Обходен маршрут: Дебелец – В. Търново – Лясковски кантон – Миндя – Елена и обратно. Срок до 31.12.2022 г.;

Път ІІІ-4073: Движението по път ІІІ-4073 Царски извор – Драганово в участъка от км 0+000 до км 5+513 е ограничено в двете посоки за всички МПС поради свлачище на пътното платно.

Обходен маршрут: път ІІІ-407 Царски извор – Сушица, по път ІІІ-514 Сушица – Драганово и обратно. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2022 г.;

Път III-4082: Движението по път ІІІ-4082 Чешма – Кесарево от км 31+960 до км 36+890 е ограничено за МПС над 3,5 т поради намален габарит на пътното тяло.

Обходен маршрут: Чешма – Сливовица – Горско Ново село – Джулюница – Кесарево. Срок до 09.09.2022 г.;

Път III-5502: Движението по път III-5502 Килифарево – Ялово от км 0+000 до км 3+200 се ограничава за МПС над 12 т. поради недостатъчна носимоспособност на пътната настилка. Движението се регулира с пътни знаци. Срок до 30.09.2022 г

Ремонтни дейности:

Път II-52: Движението по път II-52 с. Вардим – гр. Свищов от км 42+200 до км 49+300 се осъществява в една лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира със светофарна уредба, пътни знаци, а при необходимост и от сигналисти. Срок до 31.12.2022 г.;

Път III-407: Движението по път III-407 Моравица – Стражица от км 2+500 до км 19+980 от се осъществява в една лента на определени участъци поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира с пътни знаци, а при необходимост от сигналисти. Срок до 31.12.2022 г.;

Път III-502: Движението по път III-502 Полски Тръмбеш – Горна Липница в участъка от км 0+000 до км 22+000 се осъществява в една лента на определени участъци поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира с пътни знаци, а при необходимост от сигналисти. Срок до 31.12.2022 г.;

Път III-552: Движението по път III-552 Вонеща вода – Белица от км 0+000 до км 5+000 от се осъществява в една лента на определени участъци поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира с пътни знаци, а при необходимост от сигналисти. Срок до 31.12.2022 г.;

Път ІІІ-662: Движението по път ІІІ-662 Твърдица – Елена от км 47+800 до км 48+000 се осъществява в една лента поради пропадане на пътното платно и образувало се свлачище. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2022 г.;

Път III-4004: Движението по път III-4004 Джулюница – Златарица от км 1+270 до км 16+432 се осъществява в една лента на определени участъци поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира с пътни знаци, а при необходимост от сигналисти. Срок до 31.12.2022 г.;

Път ІІІ-405: Движението по път ІІІ-405 Добромирка- Павликени-Свищов се осъществява в една лента поради ремонт на водопроводната мрежа.в урбанизираната територия на гр. Павликени Срок до 30.09.2022 г.;

За гр. Велико Търново:

Частично е ограничен за движение участък от ул. Полтава- от кръстовището с бул. „България“ до ул. „Арх. Петър Матанов“.

2. Откъснати населени места:

            а) частично – няма;

            б) пълно – няма;

            в) потребност от евакуация на хронично болни, родилки и др. – няма;

            г) потребност от снабдяване с хляб и стоки от първа необходимост – няма.

3. Населени места с прекъснато електрозахранване:

            а) частично – няма;

            б) пълно – няма.

4. Населени места без водоснабдяване:

            а) частично, с воден режим:

 –  Общ. В. Търново, с. Ресен – с водоподаване от 06.00 ч. до 10.00 ч. и

от 17.00 ч. до 22.00 ч.;

–  Общ. Г. Оряховица- с. Драганово;

Общ. Свищов - с. Александрово, с. Червена, с. Овча могила, с. Драгомирово и с. Морава;

–  Общ. Павликени – с. Караисен, с. Батак, с. Сломер, с. Лесичери, с. Д. Липница;

с. Димча

–  Общ. Стражица – с. Теменуга;

б) пълно:  –  Общ. Свищов- с. Българско сливово, с. Горна студена, с. Совата.

5. Населени места без телефонни връзки:

            а) частично: няма;

            б) пълно: няма.

6. Състояние на системите за оповестяване и информация – нормално.

7. РАДИАЦИОНЕН ФОН – средно 0,17 µSv/h

II. СИГНАЛИ ЗА ПРОИЗШЕСТВИЯ:

        1. На 22.09.2022 г. в 16:22 часа в оперативен център Велико Търново е получен сигнал от

РЦ 112 за РСПБЗН Велико Търново за пожар без преки материални загуби.

Обект: отпадъци

Адрес: с. Леденик

Причина: небрежност при боравене с открит огън

Спасено: сгради- 1 бр., орехово дърво-1 бр.

            Произшествието е ликвидирано от РСПБЗН Велико Търново с 1 ПА и 3 служители .

      

            2. На 22.09.2022 г. в 21:14 часа в оперативен център Велико Търново е получен сигнал от РЦ 112 за РСПБЗН Павликени за пожар без преки материални загуби.

Обект: суха трева

Адрес: с. Върбовка

Причина: небрежност при боравене с открит огън

Спасено: гора смесена- 10 дка.

            Произшествието е ликвидирано от РСПБЗН Павликени с 1 ПА и 3 служители.

       

          III. ПОСТРАДАЛИ СЛУЖИТЕЛИ И ПРОИЗШЕСТВИЯ СЪС СПАСИТЕЛНА

ТЕХНИКА:  НЯМА.

 

         IV. ПОЛУЧЕНИ СИГНАЛИ, ПРЕДАДЕНИ НА ДРУГО ВЕДОМСТВО: НЯМА.

 

 

Дата: 23.09.2022 г.     

гр. Велико Търново

ИНСПЕКТОР В ГРУПА „ОЦ”

КЪМ СЕКТОР „ПГСД“

ИНСПЕКТОР :

             

            /  ТОДОР ТОДОРОВ /

Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.