Обучение чрез забавление с новите пожарни пъзели

 1aДецата от центъра за работа с деца и младежи в село Балван първи редиха пъзелите, изработени за формиране на правилни действия преди, по време и след земетресение. На лицевата страна на пъзела са представени рисунки на деца от област Велико Търново, отличени в националния конкурс „С очите си видях бедата“. Когато картините се подредят и готовият пъзел се обърне, на гърба на пъзела се появяват основните правила за действие при земетресение. Идеята за създаването на пъзелите бе реализирана с подкрепата на Община Велико Търново, Дарителско сдружение „Свети Иван Рилски“ и Съюза на пивоварите в България. Благодарение на Община Велико Търново до началото на учебната година всички центрове за работа с деца и младежи в общината ще получат по два комплекта от пъзелите.


Центрове за превенция, творчество и спорт

На територията на областта са създадени три центъра за превенция, творчество и спорт – в с. Балван, гр. Павликени и гр. Елена.  В тях децата се обучават под формата на игра и с помощта на занимателни материали за превенция на риска от пожари, действия при земетресения, наводнения и други бедствия, безопасност по пътищата, оцеляване в природата и др. Децата се научават на отборна работа, взаимопомощ, съпричастност и толерантност. Добиват представа за работата на пожарникарите и полицаите, а също имат възможност за двигателна активност и създаване на приятелства.


 

 

Откриване на Детска академия за спорт и превенция 2021 г.

198857730 171587784924337 8124180205182426534 nНа 11.06.2021 г. в с. Балван бе даден старт на едно ново начинание на институциите в община Велико Търново за повишаване нивото на знанията и уменията на децата в областта на превенцията на различните видове опасности. Открита бе Детска академия за спорт и превенция, която надгражда и е продължение на провежданата в продължение на десет години в населените места от общината Лятната полицейска академия.

Детска академия за спорт и превенция обединява Община Велико Търново, Областна дирекция на МВР и Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“, Съюз на пивоварите в България и Сдружение на кметовете и кметските наместници „Янтра 2001“.

Ученици от центровете за работа с деца и младежи демонстрираха своите умения на площадките за пътна и пожарна безопасност, за оцеляване в природата, както и научените действия при наводнение.

На събитието присъстваха зам.-областният управител на област В. Търново г-н Станислав Николов, зам.-кметът на Община В. Търново г-жа Снежана Данева, директорът на дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ при Община В. Търново г-жа Росица Димитрова, зам.-директорът на ОДМВР комисар Христо Христов, директорът на РДПБЗН В. Търново комисар Красимир Кръстев, председателят на Съюза на пивоварите в България г-жа Ивана Радомирова и председателят на Дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“ г-жа Благовеста Факирова.


Открит урок по пожарна безопасност и действия при наводнения в село Балван 2020 г

На 17.09.2020 г. на новоизградената площадка за "Превенция при наводнение" в с.Балван, която е част Центъра за превенция и спорт в селото се проведе открит урок за действия при наводнения, както и демонстрации на площадките по пожарна и пътна безопасност. Проявата е част от кампанията „Дни на безопасността на пътя“, която се провежда в периода 16-22 септември под мотото „Остани жив! Пази живота!“. С мероприятието бе закрито и тазгодишното издание на Лятната детска академия в община Велико Търново.

Младите възпитаници на Центъра за работа с деца и младежи от село Балван демонстрираха пред гостите придобитите по време на академията умения за гасене на пожари и правилните действия за ограничаване на наводненията. Децата показаха добри познания за това, в какво състояние трябва да се поддържат реките и водоемите, и как трябва да се действа при евентуално наводнение, за да се предпазят близките населени места и техните жители.

Гости на събитието бяха г-н Михаил Златанов - началник на политическия кабинет на министъра на вътрешните работи, ст. комисар Александър Джартов - директор на Дирекция „Държавен контрол и превантивна дейност” при ГДПБЗН, проф. д-р Любомира Попова - областен управител на област В. Търново, проф. Георги Камарашев - зам.-кмет на Община В. Търново, комисар Красимир Кръстев - директор на РДПБЗН В.Търново, ст. комисар Димитър Машов - директор на ОДМВР В. Търново, г-н Венцислав Ангелов - директор на Областно пътно управление, г-жа Благовеста Факирова, председател на Дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“, г-жа Росица Димитрова - директор на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване”, г-жа Пенка Игнатова - директор на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”, кметове и кметски наместници от община Велико Търново.


Откриване на площадка за реакция при наводнения 2020 г.

С открит урок в село Балван бе представена новата площадка за реакция при наводнения

117810523 3259613374099070 7013823565136228755 o

На 18.08.2020 г., по повод 23-тата годишнина на Дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“, в с. Балван се проведе открит урок за действия при наводнения, както и демонстрации по пожарна и пътна безопасност.

На събитието бе представена новоизградената площадка за "Превенция при наводнение". Новото съоръжение е предназначено за обучението на деца и младежи за придобиване на практически умения за действията по ограничаване на наводненията, чрез изграждане на защитни съоръжения. Финасирането на дейностите бе осигурено от община В. Търново, по програма „Местни инициативи“. Площадката е част Центъра за превенция и спорт в село Балван, в който има обособени зони за действия при пожари, за приложно колоездене и правилно поведение на пътя, както и за оцеляване сред природата.

В рамките на открития урок за превенция при наводнения, децата и младежите от село Балван научиха как да избират безопасно място в близост до водоем за строеж на сгради, как се изграждат защитни съоръжения за ограничаване на разлива, какви са основните причини за възникването на наводнения, както и основните стъпки, които трябва да предприемат, за да защитят себе си и семействата си при подобно бедствие.

По време на открития урок децата демонстрираха и уменията, придобити в обученията си по време на лятната детска академия, инициатива, която се провежда от няколко години в населените места от община В. Търново. Младите участници показаха как се реагира при възникнал пожар и действия по спасяване на пострадал чрез алпийски способ, както и правилното управление на велосипед в градска среда. Бяха им раздадени грамоти, поздравителни адреси и подаръци.

Гости на събитието бяха главен комисар Николай Николов, директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, комисар Красимир Кръстев, директор на РДПБЗН В. Търново, комисар Христо Христов, замeстник-директор на ОДМВР В. Търново, г-жа Снежана Данева, заместник-кмет на Община В. Търново, г-жа Любомира Попова, областен управител на област В. Търново, г-жа Росица Димитрова, директор на „Социални дейности и здравеопазване“, г-жа Благовеста Факирова, председател на Сдружение на кметовете и кметските наместници в община В. Търново и председател на Дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“, г-жа Ивана Радомирова, председател на Съюза на пивоварите в България, както и много други.


Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.