Националното ученическо състезание „Защита при пожари, бедствия и критични ситуации“

0 02 05 7a36d06aa77500c0ef1ab196fb298db2092891afcfb546314e5307dba7a37e78 fullСъстезанието се организира от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” и Министерството на образованието и науката и преминава в две части – теоретична и практическа. В първия кръг участниците трябва да отговорят въпроси от специален тест за реакция при земетресение, наводнение, силен вятър, гръмотевична буря, радиоактивно и химическо замърсяване. Във втория кръг се проверяват практическите им умения, бързина и съобразителност чрез състезателни игри. Участниците последователно преминават през четири учебни центъра - „Защита при бедствия“; „Защита при промишлени аварии“; „Първа помощ“ и „Противопожарна защита“, показвайки как трябва да се реагира при съответната ситуация.

Националното ученическо състезание „Защита при пожари, бедствия и критични ситуации“ има за цел да се проверят и затвърдят знанията на учениците по тази тематика, изучавани в часа на класа, както и да се популяризира и повиши интереса на учениците, а и на гражданите, към дейности, свързани както с превенцията, така и с реагирането на опасностите. 

Правила за провеждане на национално ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“


 

Областен етап на ХVIІ Национално ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации - 2019”

 dsc00324 На 16.05.2019 г. в ОУ „Св. Патриарх Евтимий” гр. В. Търново се проведе областният етап за област Велико Търново на ХVIІ Национално ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации - 2019”, в което взеха участие 8 отбора от общините В. Търново (ОУ „Димитър Благоев“, ОУ „Св. Патриарх Евтимий” и СУ „Емилиян Станев“), Горна Оряховица (СУ „Вичо Грънчаров“), Лясковец (СУ “Максим Райкович”), Свищов (СУ „Цветан Радославов“), Стражица (СУ “Ангел Каралийчев”) и Павликени (ОУ „Св. Климент Охридски“).

Състезателите премериха сили, като преминаха през 5 състезателни центрове. Всички ученици показаха завидни умения и добре усвоени знания по правила за поведение и действие при земетресение, химически замърсявания и пожари, познаване на индивидуалните средства за защита и най-необходимите действия за оказване на първа помощ на пострадал.

На първо място се класираха децата от СУ „Емилиян Станев“ гр. В. Търново. С разлика от 9 точки второ място заеха състезателите от СУ „Цветан Радославов“ гр. Свищов, а на трето място е отборът от СУ „Вичо Грънчаров“ гр. Горна Оряховица.

Всички участници в състезанието получиха награди и грамоти. Отборът-победител от СУ „Емилиян Станев“ гр. В. Търново ще представи областта на ХVIІ Национално ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации - 2019”.


Областен етап на ХVI Национално ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации - 2018”,

dsc01053 На 10.05.2018 г.  в ОУ „Св. Патриарх Евтимий” гр. В. Търново се проведе областният етап за област Велико Търново на ХVI Национално ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации - 2018”, в което взеха участие 4 отбора от общините В. Търново, Лясковец, Стражица и Павликени.

 Състезателите премериха сили, като преминаха през 5 състезателни центрове. Всички ученици показаха завидни умения и добре усвоени знания по правила за поведение и действие при земетресение,  химически замърсявания и пожари, познаване на индивидуалните средства за защита и най-необходимите действия за оказване на първа помощ на пострадал.

На първо място се класираха децата от ОУ „Св. Патриарх Евтимий” гр. В. Търново. С разлика от 16 точки второ място заеха състезателите от СУ “Максим Райкович” гр. Лясковец, а на трето място е отборът от СУ “Ангел Каралийчев” гр. Стражица.

            Всички участници в състезанието получиха награди и грамоти, връчени от началника на сектор „Превантивна и контролна дейност“ при РДПБЗН В. Търново главен инспектор Николай Александров, който поздрави децата за показаните знания и умения, и пожела успех на отбора-победител от ОУ “Св. Патриарх Евтимий” гр. В. Търново. Първенците ще  представят областта на ХVI Национално ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации - 2018”.


Областен етап от Национално ученическо състезание „Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации - 2017 г.”

 20170530 120857На 30.05.2017 г. в ОУ „Св. Патриарх Евтимий” гр. В. Търново се проведе областният етап за област Велико Търново на ХV-то Национално ученическо състезание „Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации - 2017”, в което взеха участие 5 отбора от общините В. Търново, Лясковец и Павликени.

Състезателите премериха сили, като преминаха през 5 състезателни центрове. Всички ученици показаха завидни умения и добре усвоени знания по правила за поведение и действие при земетресение, химически замърсявания и пожари, познаване на индивидуалните средства за защита и най-необходимите действия за оказване на първа помощ на пострадал.

На първо място се класираха децата от ОУ “Д. Благоев” гр. В. Търново. С разлика само от 2 точки второ място заеха състезателите от СУ “Ем. Станев” гр. В. Търново, а на трето място е отборът от СУ “М. Райкович” гр. Лясковец.

Всички участници в състезанието получиха награди и грамоти, връчени от заместник-областния управител на област В. Търново инж. Детелина Борисова, която поздрави децата за показаните знания и пожела успех на отбора-победител от ОУ “Д. Благоев” гр. В. Търново. Първенците ще представят областта на ХV-то Национално ученическо състезание „Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации - 2017” в гр. Бургас, на 12,13 и 14 юни 2017 г.


 

Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.