Онлайн обучение с учениците от 5-ти клас

На 30 ноември 2020 г. РДПБЗН В. Търново проведе първото онлайн обучение с учениците от 5 “в“ клас от ОУ „Димитър Благоев“ гр. Велико Търново на тема „Правила за поведение при пожар“.

Обученията с учениците от 5-те класове в училищата на територията на област В. Търново се утвърдиха като традиция през последните няколко години, като целта е да се сформира в тях необходимото поведение при пожари, бедствия и извънредни ситуации.

Инициативата за провеждане на обученията с децата в електронна среда е по идея на РДПБЗН В. Търново и беше наложена с оглед продължаване подготовката на подрастващите в областта на превенцията на пожарите в условията на въведената извънредна епидемична обстановка в страната. Новата инициатива бе реализирана със съдействието на Регионално управление по образованието – Велико Търново, с чиято помощ стана възможна организацията и техническото обезпечаване на обученията.

С подготвените теми „Правила за поведение при пожар“ и „Правила за поведение преди, по време и след земетресение“ предстои да бъдат запознати всички 5-ти класове в област Велико Търново.